Вече без право на данъчен кредит за пощенски услуги

Едно от новите изменения на закона за ДДС отряза правото на фирмите да ползват данъчен кредит за пощенски услуги.
Съгласно чл.49 т.2 от новия закон:

“Чл. 49. Освободена доставка е:
1. доставката на пощенски марки по номинал или приравнен знак на пощенска марка;
2. извършването на универсални пощенски услуги при условията и по реда на Закона за
пощенските услуги.”


 
С други думи ако до сега са ви издавали данъчна фактура за например препоръчани писма, (все още най-разпространения в България начин за фирмена кореспонденция) от сега нататък ще ви издават опростена фактура без право на данъчен кредит. При високите цени на пощенските услуги у нас (за сравнение например едно писмо, от която и да е европейска държава до друга е по-малко от 1 евро при минимална заплата около 700 евро или по-малко от 0,15% в България цената на едно обикновено писмо до друга европейска държава е около 1.50 лв. при минимална заплата 170 лв. това са почти 0.90%) или около 6 пъти по висока като процент.
Да не говорим за препоръчани писма или пратки. Там цените са също в пъти по-високи от тези в другите държави членки на Евросъюза.

Промяната в закона за ДДС разбира се не влияе на цената на пощенските услуги и това че вече фирмите по ДДС не могат да ползват данъчен кредит за този вид услуга ще накара много фирми да преосмислят начините си за кореспонденция. Най-евтиния начин ще си остане електронната поща и като прибавите и един електронен подпис за по-важните документи, които изпращате ще си спестите доста средства, много ядове с изгубени писма и висене по опашките в пощата. Жалкото е, че не можем да изпращаме пратки on-line 🙁