Новите такси на “старите” дебитни карти

Ако имате дебитна карта, която не сте ползали скоро, но тя е все още валидна можете да останете неприятно изненадани от настъпилата промяна по салдото на картовата Ви сметка и от променените условия за ползване на картова сметка, за които обслужващата Ви банка е пропуснала да Ви уведоми…
Някои от българските банки промениха картовите сметки като ги преобразуваха в разплащателни, при което в допълнение на годишната такса за поддръжка на картата вече дължите и месечна такса за обслужване на сметката, тъй като тя вече е разплащателна. Така че ако сте забравили за онези 5 лева останали в тази скоро неизползана карта не се учудвайте ако те са се превърнали в минус 5 лева, които вече дължите на банката като такси.
Моя позната получи SMS уведомяване за изтичане на валидността на дебитна карта, за която беше забравила, че има (извадила я отдавна за да си получи заплащане на болнични по нея и повече не я използвала), но странно не получила съобщение от банката, че условията за ползване на картата вече са се променили. Преди, когато искала да я закрие от банката я уверили, че няма такси, но после банката си променила условията. В следствие на нововъведената месечна такса познатата ми вече не само, че нямала онези 3-4 лева останали по картата, но дължала нови около 10 лева такси за обслужване на картовата сметка, която вече била разплащателна.

Замислям се колко такива клиенти ще установят, че са задлъжняли, и че са пропуснали да ги уведомят и да им предоставят възможността да решат дали се нуждаят от дебитна карта с разплащателна сметка. Не би ли трябвало при едностранно променяне на условията по един договор клиента да бъде уведомен? Колко подобни такси ще прибере банката от клиенти, които очевидно за 5 или 10 лева няма как да си потърсят правата, а може би и точно това е идеята?
Моята позната си плати натрупаните такси и закри сметката с почти двумесечно разтакаване от страна на банката (дебитните карти ползани или не се закриват след около 45-50 дни и едва тогава можете да закриете и сметката, това разбира се прави още 2 месечни такси). Познатата ми няма да се върне повече в тази банка като клиент и на банката очевидно не й пука, че е загубила клиент – спечелила е около 13 лева, това очевидно е по-важно.

Проверете си порфейла за забравени дебитни карти и не вярвайте на устни уверения, че такси няма и може да си оставяте незакрити картови сметки или сметки от вече изплатени кредити, винаги е възможно вашата обслужваща банка да промени условията си и да пропусне да Ви уведоми. Таксите са естествено за ваша сметка.