Нова промяна на Google PageRank?

Чета тук-там за промяна на Google PageRank днес. Не е много сигурно дали е нов update или довършване на вече започнат такъв, но ще си проличи през следващите няколко дни.